SEO za měsíční poplatek

Optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem

 

Kliknutím na slova /odkazy/ se přesunete na vybraný článek:

 

-       Výhody optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem

 

-       Postupy při optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem

 

-       Studijní materiál o optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem

 

O optimalizaci pro vyhledávače je nutné vědět jednu velmi důležitou skutečnost, kterou je, že o ní nikdy nemůžeme říci, že je hotová!

Optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem je nejlepší alternativou pro všechny vlastníky webových stránek, protože jejich stránky jsou optimalizovány každý měsíc.

Prostřednictvím optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem se umístění Vaší webové stránky na základě klíčových slov zlepšuje z měsíce na měsíc. Jak vyplývá z názvu, u tohoto způsobu optimalizace platíte za služby fixní měsíční poplatek, tj. nevznikají Vám žádné jiné výdaje. Ceny pro tento druh optimalizace pro vyhledávače jsou platné i tehdy, když klíčová slova dosáhla první místo, není nutné počítat s žádnými skrytými výdaji či výdaji podle úspěšnosti ve vyhledávačích.

Velkou výhodou je, že můžete průběžně měnit klíčová slova. To znamená, že v případě kdy již jedno slovo dosáhlo požadovanou pozici, můžete si vybrat nové klíčové slovo. Tato možnost při optimalizaci pro vyhledávače podle míry úspěšnostinení k dispozici.

 

Výhody optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem

Kliknutím na slova /odkazy/ se přesunete na vybraný článek:

 

-       Výhodnější cena, jak cena optimalizace na základě úspěšnosti

 

-       Technika je stejná jak při optimalizaci podle míry úspěšnosti

 

-       Vaše webová stránka je kompletně optimalizovaná

 

-       Odkazy se budují průběžně

 

-       Dostáváte měsíční výkazy s umístěním

 

-       Klíčové slova můžete měnit každý měsíc

 

Proberme si tyto výhody podrobněji:

-       Výhodnější cena, jak cena optimalizace na základě úspěšnosti

 

 

Je to opravdu tak, v případě optimalizace podle míry úspěšnosti při dosažení pozice na první straně zaplatíte za klíčové slovo za měsíc od 30, - do 70, - €.
To znamená, že v případě 5 slov na první straně zaplatíte měsíčně od 150, - do 350, - € + DPH.
Cena optimalizace na základě fixního měsíčního poplatku je v porovnání s těmito cenami jen 67, - € + DPH.

 

-       Technika je stejná jak při optimalizaci podle míry úspěšnosti

 

Metoda je v podstatě stejná, jak v případě optimalizace pro vyhledávače podle míry úspěšnosti, kdy optimalizaci je možné provést pouze jedním způsobem.
Z tohoto hlediska ti, kteří si myslí, že dostanou při jedné službě více nebo kvalitnější služby, se mýlí. Proto závisí jen na rozhodnutí konkrétní osoby, kterou z těchto dvou metod si vybere.

-       Vaše webová stránka je kompletně optimalizovaná

 

 

Z pohledu optimalizace pro vyhledávače je nejlepší, když je zkontrolována celá webová stránka, všechny chyby jsou opraveny a hlavní stránka resp. podstránky dostávají zpětné odkazy každý měsíc.
Takto dochází ke kompletní optimalizaci webové stránky, protože stránka může získat přední umístění i prostřednictvím 10-20 klíčových slov v případě, pokud byly provedeny potřebné nastavení a stránka se průběžně posiluje.
My neoptimalizujeme Vaši webovou stránku na zadaná klíčová slova pouze prostřednictvím hlavní stránky optimalizujeme ji celou, včetně jejích podstránek.

-       Odkazy se budují průběžně

Rychlost budování sehrává na základě aktuálních směrnic Google důležitou roli. Zatímco v minulosti přinášelo rychlé budování odkazů rychlé výsledky, v současnosti přináší jen rychlé pokuty. Proto je nutné věnovat dostatečnou pozornost kvalitě odkazů, jejich anchor textem, a posloupnosti v rámci budování. Náš článek ohledně budování PR odkazů si můžete přečíst zde.

-       Dostáváte měsíční výkazy týkající se pozice

 

Klademe velký důraz na komunikaci, protože informování svých zákazníků považujeme za velmi důležitou součást naší práce. Proto jim každý měsíc zasíláme oznámení o zlepšení jejich pozice, případně její zhoršení.
Analýza umístění je vlastně hodnocením naší práce, prostřednictvím ní se můžete přesvědčit o naší práci.

 

-       Klíčová slova můžete měnit každý měsíc

 

 

Výměna klíčových slov je velmi důležitá. Tato možnost tvoří velký rozdíl mezi optimalizací podle míry úspěšnosti a optimalizací na základě fixního měsíčního poplatku. Při optimalizaci podle míry úspěšnosti tato možnost není k dispozici, protože počet slov a jejich umístění jsou základními údaji pro fakturaci.
V případě optimalizace na základě fixního měsíčního poplatku nám však můžete zadat nové klíčové slovo kdykoliv. V případě, kdy máte dojem, že existuje takové slovo, kterým dosáhnete lepší umístění. Vyplatí se opravdu udělat jeho změnu a optimalizovat webovou stránku na nové klíčové slovo.
V tomto případě je to možné, protože měsíční cena optimalizace je fixní.

 

Postupy při optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem

 

Kliknutím na slova /odkazy/ se přesunete na vybraný článek:

 

-       Výběr klíčových slov

 

-       Analýza webové stránky

 

-       Psaní obsahů

 

-       Nastavení webové stránky

 

-       Budovaní odkazů

 

-       Společenský marketing

 

Proberme si tyto kroky trošku podrobněji:

-       Výběr klíčových slov

 

Optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem začíná výběrem klíčových slov. Pomůžeme vám s výběrem takových klíčových slov, které Vám zabezpečení přední místa ve vyhledávání, a na které budou skutečně přicházet nový návštěvníci a zároveň potenciální zákazníci.
Výběr klíčových slov je jedním z nejdůležitějších kroků optimalizace pro vyhledávače.
V případě, kdy si nevybereme vhodná klíčová slova a webová stránka získá lepší umístění na základě těchto slov, které však neosloví zákazníky, se stane optimalizace zbytečnou.

 

 

Při výběru klíčových slov je tedy důležité zohlednit několik důležitých hledisek:
Tyto hlediska mohou být: kolik lidí vyhledává na základě daného slova, jaká je konkurence, zda se nacházíme na venkově nebo v Praze, zda plánujeme realizovat prodej na národní úrovni, resp. užitečné mohou být i Long tail klíčová slova.

 

-       Analýza webové stránky

Analýza webové stránky je nepostradatelným úkolem, protože během ní se dozvíme, které nastavení chybí k tomu, aby mohla webová stránka získat lepší postavení ve vyhledávači.
 

Při analýze se také dozvíme, nakolik je stránka relevantní s ohledem na klíčová slova. Z tohoto hlediska se často vyžaduje psaní obsahů, čímž se zajistí zvýšení relevance webové stránky.
 

Analýza také poukáže na chybné prvky, resp. získáme znalost ohledně částí zdrojového kódu, které je nutné napravit. Webová stránka je zkontrolována po obsahové i technické stránce. Pomůžeme Vám také s opravou chyb, resp. nápravou určitých prvků, jakož i s opravou samotnou. Zkontrolujeme i zpětné odkazy a navrhneme možnost umístění dalších zpětných odkazů.

 

-       Psaní obsahů

Obsah je důležitý a nezbytný. Je důležitý ze dvou hledisek: jedním je návštěvník a druhým pozice ve vyhledávači.
Z pohledu návštěvníka je obsah důležitý proto, protože stránky navštíví kvůli tomu, aby si přečetl informace o tom, co přesně hledá. V případě, že stránka neobsahuje dostatečný obsah týkající se hledaného tématu návštěvníka resp. potenciálního zákazníka ihned ztratíme.
Druhým hlediskem je pozice ve vyhledávači. Google Panda Update totiž sleduje i obsahy webových stránek a posuzuje je z hlediska jejich relevance. Toto posouzení provádí právě prostřednictvím obsahů.
V případě, že nedisponujeme dostatečným a relevantním obsahem, naše pozice se budou zhoršovat. Umíme Vám pomoci i s psaním obsahů, pokud nevíte jak dál rádi Vám je i napíšeme. Článek ohledně psaní obsahů si můžete přečíst zde.

 

Dalším krokem je nastavení webové stránky. Z analýzy webové stránky se totiž dozvíme, jaké změny bychom měli na ní provést.
Ve většině případů je nutné přepsat Title a Meta Data na správné, a zoptimalizovat je pro danou webovou stránku tak, aby byly přiměřeně relevantní.
Dalším takovým nastavením mohou být např. nastavení se bez www, oprava chyb zdrojového kódu, optimalizace obrázků, vložení tagů H1 - H2 a vytvoření vnitřních odkazů.


Seznam možných nastavení je dlouhý, analýza se zaměřuje na zmapování mnoha z nich, ne každé hledisko je však stejně důležité z hlediska získání dobré pozice. V zájmu získání co nejlepších umístění jsme Vám k dispozici, i při realizaci nastavení a opravě případných chyb.

 

-       Budování odkazů

 

 

 

Budování odkazů je vlastně budování vnějšího propojení stránky. Budování odkazů má velký vliv na zlepšení postavení webové stránky, je však velmi důležité, aby se jednalo o budování kvalitních odkazů.
Námi vybudované odkazy pocházejí z webových stránek, které disponují velkou důvěrou ze strany Google, proto jsou schopny efektivně posilovat Vaši pozici. V rámci optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem zabezpečíme silné zpětné odkazy na Vaši stránku, PageRank odkazy, blogové odkazy, magazínové odkazy nebo článkové odkazy.
Odkazy jsou uvedeny v textovém prostředí, tak zajišťují relevanci stránky.

Jednou z novinek optimalizace s měsíčním poplatkem je optimalizace Facebook marketingu. V krátkosti to znamená, že v zájmu dosažení co nejlepší pozice využíváme i sociální síť - Facebook.
Takový postup je důležitý proto, že z pohledu Google má webová stránka hodnotu tehdy, když se objevuje na internetu rozvětveně.
Pokud se lépe zamyslíme, Facebook je z tohoto hlediska perfektním řešením!
My Vám jako jediní v České republice poskytneme i tento způsob optimalizace.

 

 

Studijní materiál o optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem.

 

Optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem může skutečně přispět ke zlepšení umístění Vaší webové stránky.

 V případě, že máte zájem o naši službu optimalizace pro vyhledávače, doporučujeme Vám, abyste se registrovali k odběru našeho bezplatného studijního materiálu o optimalizaci pro vyhledávače, jehož prostřednictvím se můžete více zahloubit do této tématiky.

 

 

Studijní materiál se skládá ze 4 částí a obsahuje mnoho užitečných informací ohledně optimalizace pro vyhledávače.

Registrujte se kliknutím na obrázek.

 

 

 

 

 

 

 Csatlakozz a beszélgetéshez!
Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.