Budování zpětných odkazů

Obeznamte se s procesem budování PR odkazů!

 

Kliknutím na slova /odkazy/ se přesunete na vybraný článek:

 

-       Budovaní PR odkazů s námi, prostřednictvím nejlepších metod

 

-       Co je to vlastně budování odkazů?

 

-       Co je to vlastně budování PR odkazů?

 

-       Kolik času potřebujeme na dosáhnutí úspěchu?

 

-       Nejdůležitější je Vaše jistota

 

-       Čím jsou naše služby lepší jak služby konkurentů?

 

Budování PR odkazů s námi, prostřednictvím nejlepších metod

 

 

Budování odkazů webových stránek podle aktuálních pokynů Google.cz realizujeme již několik let. Důkazem jsou webové stránky, které se na prvních stránkách udržují nejen dny nebo měsíce, své přední pozice si dokáží udržovat dlouhodobě. Jako výsledek důsledné a účinné práce si můžete trvale užívat umístnění Vaší webové stránky ve vedoucích pozicích. Jejich přední umístění bude mít pozitivní dopad a přinese do Vašeho života další pracovní úspěchy.

 

Tyto úspěchy dosáhnete díky zvýšené návštěvnosti webové stránky, resp. rozšíření okruhu zákazníků Vámi nabízené služby nebo produktu! O optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem si můžete přečíst více zde.

 

 

Co je to vlastně budování odkazů?

Podstatou budování odkazů je, že pro Vaši webovou stránku bude vybudováno propojení na jiných webových stránkách, tj. budou vybudovány odkazy na ni. Odkaz je propojený, kdy prostřednictvím kliknutí se přesunete na jinou webovou stránku. Odkazy mají přímý vliv i na umístnění stránky ve vyhledávání, proto si webové stránky často pomáhají umístněním odkazů, aby si zlepšovali své umístění v Google prostřednictvím budování odkazů. Pro budování odkazů je potřeba vytvářet články s obsahem specifickým pro danou stránku a umístit je na jinou webovou stránku. Prostřednictvím odkazu umístěného v obsahu jiné stránky se můžete odvolat na svou vlastní webovou stránku a vytvořit tak více odkazů.

 

Níže můžete vidět ilustraci procesu průběžného budování odkazů.

Na obrázku je možné vidět, jak probíhalo průběžné budování odkazů v jednotlivých měsících.

 

Budování odkazů je však mnohem komplexnějším a komplikovanějším procesem, protože před i během budování odkazů je potřebné zohlednit mnoho hledisek!

Několik nejdůležitějších hledisek:

·         Důležitá je relevantnost, tj. z nakolik přiměřeného textu daný odkaz přichází.

·         Důležitá je „síla“ webové stránky, z které odkaz na naši stránku pochází, důvěra Google vůči ní.

·         Důležitá je hodnota PageRank webové stránky, který se vztahuje na nás.

·         Důležité je propojení textů v Anchor odkazech. 

·         Při procesu budování odkazů je důraz na stálost, ne na rychlosti.

 

Co je to vlastně budování PR odkazů?

PR vlastně znamená hodnotu PageRank, což je jedním z ukazatelů Google, kterým posuzuje sílu konkrétní webové stránky a také fakt, nakolik hodnotné propojení nám dokáže poskytnout.

Proces budování PR odkazů vypadá u nás následovně:

Webové stránky, na které umisťujeme články se specifickým textem disponují vysokým PR, čili PageRank hodnotami, což hraje důležitou roli v tom, aby si získaly co největší důvěryhodnost u Google.

 

Naše webové stránky poskytují silné a důvěryhodné odkazy, nakolik disponujeme mnoholetým důvěryhodným hodnocením ze strany Google. Proto odkazy, které umístíme na neustále se obnovující články sestávající z 1000-1200 znaků jsou schopny dodat Vaší stránce, či podstránkám větší dynamiku. Tímto způsobem docílíme, že se Vaše webová stránka dostane na přední umístění, o nichž mohou mnozí jen snít!

Důležitou součástí budování odkazů je i výběr vhodných klíčových slov, protože jejich výběr v budoucnosti ve velké míře ovlivní výsledky vyhledávání. V případě, že projevíte zájem i o tuto službu, rádi Vám pomůžeme i při výběru a zadávání nejvhodnějších klíčových slov! Více informací si můžete přečíst zde Komplexní Google optimalizace pro vyhledávače.

 

Kolik času potřebujeme na dosáhnutí úspěchu?

 

Jelikož se jedná o Vaše podnikání je samozřejmé, že byste rádi viděli svou webovou stránku na prvních stranách co nejdříve. Může se stát, že jiné firmy Vám nabídnou vzestup pozice webové stránky za kratší dobu, musíte si však být vědomi skutečnosti, že zajištění efektivity výsledků vyžaduje čas! Tento čas může znamenat dny, týdny ale i měsíce, vše záleží na kvalitě webové stránky a její současné pozici. Tyto aspekty jsou v tomto případě nezanedbatelné.

 

Práce, kterou realizujeme v každém případě zahrnuje nejdůslednější postupy, na kterých si dáváme velmi záležet, o každou webovou stránku se staráme, jako kdyby byla naší vlastní a zajistíme jí stabilní a trvalou pozici.

 

Nejdůležitější je Vaše jistota!

Často se setkáváme napohled se skvělými, barevnými a multifunkčními webovými stránkami.

 

Tohle je však mnohdy důležité pouze pro uživatele, protože nezávisle na tom, že tyto uživatelské plochy sice přitahují více návštěvníků, k úspěšnosti naší práce přispívají důležitější informace ukrývající se za těmito funkcemi. Tak jak se provádí v případě podnikání analýza konkurenčního prostředí, tak ji z hlediska odkazů provádíme v případě zájmu i my během budování PR odkazů.

 

V zájmu úspěšnosti a udržení si vedoucí pozice stránky ve výsledcích vyhledávání Google poskytujeme i další doplňkové služby, které přispívají ke zkvalitnění webové stránky a následnému dosahování lepších umístění. V případě zájmu provedeme potřebné změny nastavení, které byly při její tvorbě zanedbané. V mnoha případech jsou totiž důvodem stagnace webové stránky právě nevhodně nastavené.

 

Nabízíme Vám široké spektrum možností, proto se na nás můžete s důvěrou obrátit!

Poradenství v oblasti optimalizace pro vyhledávače

 

Čím jsou naše služby lepší jak služby konkurentů?

  • Pracujeme podle nejnovějších a nejúčinnějších směrnic, které jsou podloženy mezinárodními zkušenostmi, a za které se můžeme zaručit! Neustále sledujeme případné změny v této oblasti, proto je chybovost naší práce nulová!
  • Pracujeme podle zákaznicky orientované komunikační strategie, zákazníkům jsme k dispozici neustále a poskytujeme jim maximální péči. Zákazníci se nás mohou ptát bez omezení, jsme jim k dispozici neustále.
  • U nás platíte jen za služby, o které máte opravdu zájem!

 

Budování PR odkazů realizujeme na stránkách s vysokým PageRank hodnocením, jakož i na stránkách s hodnotami PR3, PR4, resp. PR5. Tyto silné webové stránky poskytnou silné a důvěryhodné odkazy i Vaší webové stránce.

K tomuto přispěje i pravidelnost zveřejňování článků, resp. další obsáhlé činnosti.

Více informací si můžete přečíst zde Komplexní Google optimalizace pro vyhledávače

 

 

 Csatlakozz a beszélgetéshez!
Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.